Faktura

Fakturor till Pascal Entreprenad AB kan skickas på tre olika sätt; e-faktura (Svefaktura), PDF-faktura eller pappersfaktura.

De elektroniska alternativen är att föredra då det är smidigare, säkrare och sparar på miljön.
Fakturaadress:

Pascal Entreprenad AB
FE 20742
838 76 Frösön

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanningsleverantör och passerar ej Pascal.

Korrekt fakturaadress ska alltid anges, oavsett fakturaformat.
Referens måste anges på fakturan samt projektnummer om sådant finns.

E-faktura (Svefaktura)

via VAN-operatör OpusCapita (fd Itella)
EDI-adress:
5564869435

För tekniska frågor gällande e-fakturor, kontakta: support@bygglet.com

 
PDF-faktura

Leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor ska sända dem till adressen nedan.
Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil, dock kan man maila in flera PDF:er i samma mail.
E-postadress: faktura@bygglet.com

Har du frågor kontakta: ezedin@langhult.se