Välkommen till Pascal Entreprenad

Vi utför allt från grovschakter för vägar, ledningar och grunder till grävning i trädgårdar och garageinfarter och schaktarbeten inom jordbruk och skogsbruk och även snöröjning och halkbekämpning. Vi sanerar förorenade markområden, bland annat industritomter och i samarbete med miljökontrollanter gräver vi ut förorenad jord som transporteras till upparbetningsanläggningar eller specialdeponier.

Vi utför trailertransporter av alla tyngre maskintyper: entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsmaskiner.

Vi säljer grus, matjord och täckbark samt stenprodukter i både stora och små volymer.

 

previous arrow
next arrow
Slider


Tillsammans med Långhults Marktjänst erbjuds kompletta markarbeten från grovschakt och uppfyllnad till finplanering, asfaltering och markbyggnad.
Slider
Slider

Har du frågor om vad vi kan erbjuda eller hur vi jobbar?

Vi svarar gärna på dina frågor!

Slider
Slider