Faktura

PASCAL ENTREPRENAD ändrar FAKTURERINGSADRESS

Pascal Entreprenad AB (556486-9435) har från och med 2020-11-16 ny faktureringsadress.

Som leverantör till Pascal är det viktigt att ni uppdaterar era register med de nya adressuppgifterna. Observera att även faktura mailadressen för fakturor ändras.

Fakturor till Pascal Entreprenad kan skickas på tre olika sätt: e-faktura, PDF-faktura eller pappersfaktura.

De elektroniska alternativen är att föredra då det är smidigare, säkrare och bra för miljön.

Faktureringsadress:

Pascal Entreprenad AB
SC7365564869436
Box 171
831 22 Östersund

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanningsleverantör och passerar inte Pascal Entreprenad.
Korrekt faktureringsadress ska alltid anges, oavsett fakturaformat.

Referens måste anges på fakturan samt projektnummer enligt formatet AOPxxxx.1 (ex AOP1608.1) om sådant finns.

E-faktura via VAN-operatör Crediflow
GLN-kod:
7365564869436

PEPPOL-ID: 0007:5564869435

För tekniska frågor gällande e-fakturor, kontakta: kundservice@crediflow.se eller 042-127050

PDF-faktura
E-postadress:
faktura.pascal@pascalentreprenad.se

Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil, dock kan man maila in flera PDF-filer i samma mail.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas tillbaks till er för komplettering/åtgärd.

Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

Har du frågor kontakta per mail: Mail till Ezedin Dzemat