Om oss

Pascal Entreprenad AB ägs av Fredrik Petersson sedan 2009. Fredrik är idag företagets VD och driver verksamheten med hjälp av 7 engagerade och kunniga medarbetare.

Företaget har kontor och lager på Rastamossen strax söder om Gislaved. I samma koncern verkar systerföretagen Långhults Marktjänst och Gislaved Recycling, som båda har kontor och lager på samma plats.

Företaget har under åren byggt upp ett gott samarbete med ett stort antal kunder och leverantörer. Bland kunder kan nämnas Gislaved kommun, Neova (bioenergi), Mast & Tornunderhåll, Svevia, Skanska och lokala byggföretag.

Tillsammans med Långhults Marktjänst erbjuds kompletta markarbeten från grovschakt och uppfyllnad till finplanering, asfaltering och markbyggnad.

Tillsammans med Gislaved Recycling återvinns rivningsmaterial såsom betong, asfalt, schaktmassor och trä för flisning.

Huvudkontor

Pascal Entreprenad har sitt huvudkontor på Rastamossen strax söder om Gislaved.

Adress/Besöksadress
Pascal Entreprenad
Rastamossen
332 91 Gislaved

Telefon
+46 (0)371-824 00

E-post
fredrik@langhult.se

anläggningsarbete Rastamossen