Om oss

Pascal Entreprenad AB ägs av Fredrik Petersson sedan 2009. Fredrik är idag företagets VD och driver verksamheten med hjälp av 7 engagerade och kunniga medarbetare.

Företaget har kontor och lager på Rastamossen strax söder om Gislaved. I samma koncern verkar systerföretagen Långhults Marktjänst och Gislaved Recycling, som båda har kontor och lager på samma plats.

Vi vänder oss i första hand till företag och offentlig verksamhet i Gislaved-, Gnosjö- och Värnamoregionen men även i viss mån till privatpersoner. Inte sällan fungerar vi som underentreprenör åt någon av ortens byggnadsföretag, vid olika typer av industri- eller anläggningsbyggnationer. En annan stor uppdragsgivare är de kommunala bostadsbolagen och regionens kommuner.

Ett av företagets särskilda kännemärken är de gammaldags dubbelmurar i natursten, som kan ses på olika ställen i Västbo och Östbo.gammaldags stenmur

Tillsammans med Långhults Marktjänst erbjuds kompletta markarbeten från grovschakt och uppfyllnad till finplanering, asfaltering och markbyggnad. Tillsammans med Gislaved Recycling återvinns rivningsmaterial såsom betong, asfalt, schaktmassor och trä för flisning.

Välkommen att kontakta oss!

anläggningsarbete Rastamossen

Huvudkontor

Pascal Entreprenad har sitt huvudkontor på Rastamossen strax söder om Gislaved.

Adress/Besöksadress
Pascal Entreprenad
Rastamossen
332 91 Gislaved

Telefon
+46 (0)371-824 00

E-post
fredrik@langhult.se