Pågående projekt

Bland de pågående projekt som Pascal Entreprenad är involverade i kan nämnas följande:

EAB i Smålandsstenar

  • Markarbete i samband med uppförande av fabriksbyggnader.

Fjärrvärme i Anderstorp

  • Gräv- och schaktningsarbete

Bivägen i Hestra

  • Markarbete i samband med byggandet av hyreshus.

Kastanjens förskola i Anderstorp

  • Markarbete
  • EAB I Smålandsstenar - Markarbete vid uppförande av fabriksbyggnader