Nya regler 1 januari 2016 

Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med utrymme om 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Du kan få ROT-avdrag för sådana markarbeten som är kopplade till reparation, om- och tillbyggnad av ditt hus, t ex ledningsschakter, dränering, och källarisolering. Även återställningsarbeten, t ex asfaltering av en uppgrävd garageinfart, återställning av plattytor etc kan ingå.

>>Läs mer om rotavdrag...