Tidigare projekt

Bland de tidigare projekt som Pascal Entreprenad är involverade i kan nämnas följande:

 • Värnamo Sjukhus
  • Tillbyggnad av södra entrén
  • Nya operationslokaler
  • Ny angöringsväg
  • Om- och tillbyggnad av parkeringar vid södra entrén
  • Kvarteret Lyckan Finnvedsbostäder, Värnamo

  Ny Värmekulvert

  • Renovering av utemiljö, plattor, lekytor m m
  • Bautastenen Luddögatan, Värnamo

  50 lägenheter i sexvåningshus

 • Värnamo sjukhus 2016
  Värnamo sjukhus 2016